Deep Dive ดียังไง? ทำไมคนถึงเริ่มสนใจมากขึ้น?

ถ้าเรามองเป็นกีฬา

การได้ฝึกในตัวเองในการลงดำน้ำลึกๆ เปรียบเสมือนการฝึกฝนตัวเองในการเล่นกีฬา กีฬาบางชนิดใช้เวลาฝึกฝนกันเป็นปีแต่แข่งขันกันในระดับวินาที
กีฬาบางชนิดฝึกฝนกันเป็นปี แต่แข่งกันด้วยการให้คะแนนของกรรมการ
สิ่งเหล่านี่คือทุกๆอย่างของการฝึกฝน พัฒนาตัวเอง ทำซ้ำๆไปเรื่อยให้เกิดความคุ้นเคยในระดับสูงจนเกิดเป็นความเคยชิน แค่การไม่ซ้อมเพียง 1 วันสามารถทำให้ลืมได้ สภาพความพร้อมทาง ร่างกาย จิตใจ และอุปกรณ์ จึงต้องมีสูงมาก การดำน้ำลึกเป็นสิ่งที้ต้องใช้การฝึกฝน ไม่ว่าจะเป็น Scuba หรือ Freedive ก็ตาม การฝึกฝน
พัฒนา จึงไปรวมกันอยู่ที่ Dive นั้นๆ ว่าเราประสบความสำเร็จกับdive นั้นขนาดไหน

ถ้าเรามองเป็นกิจกรรม

การได้ลงลึกเรื่อยๆเป็นการฝึกทักษะให้เรา perform ดีขึ้นในทุกๆ aspects ได้ทดสอบความพร้อม คลายเครียดจากงาน ออกกำลัง ฝึกสมาธิ ฝึกจิต และได้พักผ่อนบนเรือ การได้เตรียมตัวไปดำลึกเราต้องพร้อมกว่าการดำน้ำทั่วไปเพราะ การพักผ่อนต้องเพียงพอ กานกินก็ต้องพอ ความฟิตก็ต้งพร้อม ฉะนั้นความรับผิดชอบต้องมาก่อนพร้อมไปกับการบริการจัดการเวลาที่เหมาะสมของชีวิต ระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตต้องเป็นอีกแบบ ที่สำคัญที่สุดคือทัศนคติต้องดีและปลอดภัย The main objective of a a diver is to live.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad