การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อยากรู้คืออะไร?

เริ่มต้นอธิบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพอสังเขป โดยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือ การที่เราได้ท่องเที่ยวโดยใช้ธรรมชาติเป็นทุนเดิม ซึ่งบ่งบอกได้ถึงความยั่งยืนอยู่ตามแหล่งรวมธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณะเฉพาะ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และการจัดการที่คงอยู่ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ หรือถ้าเกิดก็ต้องน้อยอย่างที่สุด

สามารถเรียนรู้ หรือศึกษาระบบนิเวศ ระบบสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี นำไปสู่การกระจายรายได้ให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในถิ่นนั้น ๆ ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ ฯลฯ จึงแบ่งออกเป็นการท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น เดินป่า ขึ้นเขา เที่ยวถ้ำ ล่องเรือศึกษาธรรมชาติ ดำน้ำชมปะการัง ฯลฯ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีความสำคัญกับธรรมชาติมากแค่ไหน?

แน่นอนว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะทำให้แหล่งธรรมชาตินั้น ๆ ได้รับการจัดการต่าง ๆ อย่างมีระเบียบ มีความรับผิดชอบทางด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมถึงได้รักษาให้ระบบนิเวศคงอยู่ ซึ่งจะมีการคำนึงถึงขีดจำกัดการรองรับตามพื้นที่ที่เหมาะสม ทั้งในและนอกพื้นที่เขตอนุรักษ์ ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวเกิดจิตสำนึกที่จะดูแลรักษาระบบนิเวศต่าง ๆ ให้ดี มีเป้าหมายเดียวกัน ธรรมชาติก็จะไม่สูญพันธุ์จากการกระทำที่เกิดจากมนุษย์

อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศนี้ยังมีการจัดแบ่งประเภทของนักท่องเที่ยวออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  • นักท่องเที่ยวแบบหัวกระทิ ซึ่งจะเป็นผู้ที่เน้นเรื่องของการศึกษาค้นคว้าความรู้เชิงนิเวศขณะท่องเที่ยว
  • นักท่องเที่ยวแบบเป็นหลัก คือผู้ที่ชื่นชอบการไปเยือนในที่แปลกใหม่ สร้างความตื่นเต้นให้ตนเอง
  • นักท่องเที่ยวแบบอุทิศตน โดยจะเป็นผู้ที่เน้นเจาะจงไปยังสถานที่ทางธรรมชาติหลากหลาย เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาตินั้น ๆ รวมถึงเข้าใจประเพณีท้องถิ่นด้วย
  • นักท่องเที่ยวตามโอกาส เป็นกลุ่มที่ท่องเที่ยวแบบบังเอิญไปชมธรรมชาติด้วยโปรแกรมที่จัดขึ้น ซึ่งจะต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการเที่ยวตามธรรมชาติเหมาะสม มีประสบการณ์ มีจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ

และทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟัง คงจะช่วยให้หลาย ๆ คนเข้าใจและพร้อมทำตามเป้าหมายเพื่อเกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งต่อตนเองและธรรมชาติ ได้ประสบการณ์ชีวิตใหม่ ๆ ที่บางคนอาจไม่เคยประสบมาก่อนก็เป็นได้ แต่รับรองว่าสนุกจนลืมไม่ลง

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad