0 0 items - 0.00฿
0 0 items - 0.00฿

Privacy Policy / Shop Policy / นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน

เกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้าของเรา

เป้าหมายหลักของเราคือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดังนั้นทางเราจึงขอมอบความเป็นไปได้ในการคืนสินค้าใดๆก็ตามที่ชำรุดหรือ ยังไม่ได้ใช้งานภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า อนึ่ง สินค้าที่จะทำการขอคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่ผ่านการใช้งานดังที่กล่าวไว้ในนโยบายการ รับประกันการคืนสินค้า หากสินค้าชำรุด หรือเสียหายจากตัวสินค้าเอง ชำรุดจากการขนส่ง หรือสินค้าไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ ทางเรามีความยินดีที่จะเปลี่ยนคืนสินค้าให้กับลูกค้า (เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความสเยหายที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้าเอง เช่น ตกกระแทก แตก หัก งอ บุบ คราบของเหลว เปียกน้ำ รอยขีดข่วนขนแมวจากการใช้งาน)

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการใน การคืนสินค้า โปรดดูรายละเอียดที่นี่ สินค้าส่วนใหญ่ที่จำหน่ายบนหน้าเว็บไซต์ของเราเป็นไปตามนโยบายคืนสินค้าโดย ทั่วๆไปของทางเรา แต่สินค้าบางชิ้นมีโนโยบายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน

 

1. ข้อกำหนดสำหรับการคืนเงินเต็มจำนวน

สินค้าจะต้องได้เปลี่ยนคืนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามรายละเอียดของสินค้าชนิดนั้น

สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพใหม่ ส่งคืนพร้อมกับบรรจุภัณฑ์เดิม อุปกรณ์เสริม ใบรับประกันสินค้า และใบเสร็จรับเงิน แบบครบถ้วน 

 

2.กรณีการเปลี่ยนคืนสินค้า

เหตุผลการคืนสินค้า

สิ่งที่ต้องทำ

สินค้าชำรุด เสียหายจากการขนส่ง แตก รอยตกกระแทก

ติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเรา (ติดต่อภายใน 12 ชั่วโมง ของวันที่ท่านรับสินค้าทันที พร้อมเก็บบรรจุภัณฑ์ เช่นกล่องไปรษณีย์เดิม เพื่อทำการส่งกลับ หากเกินกว่า 12 ชั่วโมงหลังจากได้รับสินค้า ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า)

สินค้าชำรุดภายใต้การรับประกันหลังจาก 7 วันของการจัดส่ง

หากสินค้าได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน กรุณาติดต่อเพื่อแจ้งปัญหากับผู้ผลิตสินค้าได้โดยตรง หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการติดต่อกับผู้ผลิตสินค้า กรุณาติดต่อไปที่แผนกบริการลูกค้าของเราเพื่อดำเนินการคืนสินค้า

การคืนสินค้าที่ไม่ชำรุดและผ่านการใช้งานแล้วภายใน 7 วัน

หากสินค้าถูกแกะและยังไม่ชำรุด ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนสินค้า

การเคลมผิด / กรณีที่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้

หากทางเราพบว่าการประเมินคุณภาพของสินค้าส่งคืนที่ท่านทำการเคลมไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขการคืนสินค้า ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการส่งคืนสินค้าแก่ท่าน

 

3.เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

สินค้าที่จะทำการส่งคืนนั้นต้องปราศจากการใช้งาน บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม พร้อมคู่มือการใช้งาน อุปกรณ์เสริม และใบกำกับสินค้า สินค้าที่ถูกส่งคืนจะได้รับการตรวจสอบโดยแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้าของทางเราเพื่อประเมินการชำรุดและความเสียหาย เมื่อสินค้าไปถึงคลังสินค้าของเรา ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานานถึง 3 วันทำการ สินค้าทดแทนหรือการคืนเงินจะได้รับการดำเนินการหลังการอนุมัติจากแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้า

ในกรณีที่ทางแผนกพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ข้างต้น และหากทางแผนกพบว่าสินค้าไม่มีความบกพร่องตามที่ท่านแจ้ง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืน และขอส่งสินค้ากลับไปยังผู้ส่ง/ลูกค้าโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

 

4.สินค้าที่ไม่สามารถคืนได้

สินค้าที่หมดระยะเวลาการเปลี่ยนคืนภายใน 7 วัน แต่ยังอยู่ในอายุการรับประกัน  ผู้ซื้อกรุณาติดต่อผู้ผลิตโดยตรงเพื่อรับการบริการ, การรับประกัน และข้อมูลการคืนสินค้า)

สินค้าเพื่อการบริโภค

สินค้าใดๆ ที่หมายเลขผลิตภัณฑ์หรือหมายเลข Serial สูญหาย

หมายเหตุ: หากท่านพบปัญหาเกี่ยวกับสินค้าเหล่านี้ หรือหากท่านได้รับสินค้าที่ไม่สามารถคืนได้และพบว่ามีการชำรุดเสียหาย โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเราโดยทันที

 

5.วิธีการส่งคืนสินค้า

การส่งคืนสินค้าไปยังคลังสินค้าของทางเรา สามารถทำได้โดยผ่านทางไปรษณีย์ไทยด้วย โดยใช้แบบฟอร์มในการคืนสินค้าตามแนบในกล่อง โ

จากทางเรา ทางเรายินดีที่จะคืนเงินค่าจัดส่งให้ท่าน โปรดทราบว่าสินค้าทดแทนหรือการคืนเงินจะได้รับการดำเนินการทันทีเมื่อสินค้า ที่ท่านต้องการเปลี่ยนคืนได้ถูกส่งมาที่คลังสินค้าของทางเราแล้วเท่านั้น โปรดทราบทางเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ทันทีที่สินค้ามาถึงเรา อาจจะใช้เวลานานถึง 3 วันในการดำเนินการ และทางเราจะส่งคืนสินค้าให้ท่านทางไปรษณีย์ EMS เท่านั้น

 

6.เหตุผลในการขอเปลี่ยนคืนสินค้า

เมื่อต้องการเลือกเหตุผลในการคืนสินค้าในแบบฟอร์มการคืนสินค้า (โดยท่านสามารถดูแบบฟอร์มการคืนสินค้าได้) โปรดยึดเหตุผลตามตารางดังต่อไปนี้

เหตุผล

คำอธิบาย

เสียหาย

เสียหายในระหว่างการจัดส่ง

ชำรุด

สินค้าใช้งานไม่ได้ หรือไม่เป็นไปตามข้อมูลที่ผู้ผลิตได้ระบุไว้

สินค้าผิด / ไม่ถูกต้อง

ไม่ใช่สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ (รวมถึงขนาดหรือสีสินค้าผิด)

สินค้า / อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนของสินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบ

อุปกรณ์ / ชิ้นส่วนสูญหายหรือได้รับไม่ครบดังที่ระบุไว้ในบรรจุภัณฑ์

ขนาดไม่พอดี

ได้รับสินค้าที่มีขนาดตามที่สั่งแต่สวมใส่แล้วไม่พอดี

ข้อผิดพลาดบนหน้าเว็บไซต์

สินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะ, คำอธิบายรายละเอียดสินค้า หรือรูปภาพ ซึ่งปัญหานี้เป็นผลทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือทำให้ข้อมูลผิดบนหน้าเว็บไซต์

ไม่ตรงตามความต้องการ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง / ไม่พึงพอใจ

เหตุผลส่วนตัว

 

 7.ระยะเวลาในการคืนสินค้าขึ้นอยู่กับรูปแบบการชำระเงิน

ผ่านบัญชีธนาคาร ใช้เวลาในการดำเนินการ 3-4 วันทำการ หลังจากทางเราได้รับสินค้า 

 

8.การคืนเงินสำหรับสินค้าที่ซื้อตามโปรโมชั่นหรือด้วยรหัสส่วนลด

สำหรับสินค้าลดราคา จำนวนเงินคืนจะเป็นจำนวนเดียวกับจำนวนเงินที่ท่านชำระค่าสินค้าเข้ามา และไม่ใช่มูลค่าเดิมของราคาสินค้า ตัวอย่างเช่น หากท่านซื้อสินค้าลดราคาในราคา 500 บาท แต่ราคาเดิม

ของสินค้านั้นคือ 1,000 บาท ทางเราจะดำเนินการคืนเงินให้ท่านจำนวน 500 บาท

หากท่านสั่งซื้อสินค้าด้วย รหัสส่วนลด ทางเราจะดำเนินการคืนตามจำนวนที่ท่านซื้อสินค้านั้นๆและมอบ รหัสส่วนลด ทดแทนให้ท่าน

 

9.การคืนเงินค่าธรรมเนียมการส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์ไทย

หากท่านรับสินค้าผิด ชำรุด หรือเสียหาย ทางเรามีความยินดีที่จะคืนเงินค่าจัดส่งให้ท่านรวมถึงค่าธรรมเนียม EMS

 

10. ติดต่อ

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้าหรือต้องการ ความช่วยเหลือในการดำเนินการคืนสินค้า โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่ 0852188484

 

Privacy Policy

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและเราเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร

ในการให้บริการของเรา เราได้เก็บรวบรวม เก็บรักษาและใช้ข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

“ข้อมูล” ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ได้แก่ ข้อมูล หรือการรวมกันของข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับท่านและสามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้ โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคล อาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 

ข้อมูลที่ท่านให้แก่เราเมื่อมีการเปิดบัญชีหรือใช้บริการของเรา เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส

ข้อมูลที่ท่านใช้กับบริการของเรา รวมถึง ข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกันที่ท่านจัดส่งให้แก่บุคคลอื่นๆ ผ่านทางบริการของเราและข้อมูลที่ท่านเก็บรักษาโดยใช้บริการของเรา

ข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกันกับผู้อื่นที่ใช้บริการของเราที่ได้จัดส่งให้แก่เรา เช่น ข้อมูลที่ระบุในกระทู้ที่มีการตั้ง และการติดต่อสื่อสารกับท่านและผู้อื่นที่ใช้บริการของเรา และ

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากการที่ท่านใช้บริการของเรา เช่นข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งพื้นที่บางแห่ง ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ และข้อมูลสาธารณะ

 

2. เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร

เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

เพื่อให้บริการของเราแก่ท่าน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้า ความปลอดภัย การตรวจสอบการทุจริต คลังข้อมูลและการสำรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา

เพื่อการโฆษณาแก่ท่าน

 

3. สิทธิของท่าน

ท่านอาจมีสิทธิภายใต้กฎหมายไทย หรือกฎหมายอื่นในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และร้องขอที่จะแก้ไข ลบ หรือจำกัดการใช้ข้อมูลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการใช้ ร้องขอให้ถ่ายโอนไป หรือเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาศึกษาข้อมูลเพื่มเติมสำหรับการใช้สิทธิของท่าน

เราจะเคารพสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล